Ръцете на съществуванието очертават формите на женски полови органи, отвора на космическата майка. Вътре се откриват множество образи, лица от различни времена. Може би ще е забавно да си пофантазираш, че си бил известен в миналите си животи, но това е само отвличане от целта. Истинският смисъл е да видиш и да разбереш кармичните модели на животите си и техните корени в един безкрайно повтарящ се цикъл, който ни държи като в капан и ни кара да действаме несъзнателно. Пъстроцветните гущери от двете страни олицетворяват знаенето и незнаенето. Те са пазителите на неосъзнатото и проверяват дали сме подготвени за прозрението, защото иначе то би могло да ни разтърси. Мимолетното надзъртане във вечността на нашето съществувание е дар, а разбирането на функцията на кармата в живота ни не е нещо, което може да се случи по желание. Това е повик за пробуждане. Събитията в живота ти се опитват да ти покажат модел, толкова древен, колкото е пътят на собствената ти душа.

ДЕТЕТО МОЖЕ ДА СТАНЕ СЪЗНАТЕЛНО само ако в миналия си живот е медитирало достатъчно, създало е достатъчно медитативна енергия, за да се пребори с мрака, който носи смъртта. В противен случай потъваш в забрава и после внезапно намираш нова утроба и забравяш напълно за старото си тяло. Получава се прекъсване. Тази тъмнина, тази неосъзнатост са причина за прекъсването. На Изток хората полагат големи усилия, за да преодолеят тези препятствия. И тези десет хиляди години на усилия не са преминали напразно. Всеки може да навлезе в минал живот или в много минали животи. Но за да стане това, трябва да навлезеш дълбоко в медитацията поради две причини:

ако не навлезеш навътре, няма да намериш вратата към друг живот и втората – трябва да си в дълбока медитация, защото ако намериш вратата към минал живот, в съзнанието ще нахлуе поток от събития.

Тежко е да носиш дори само един живот…

МИНАЛИ ЖИВОТИ
Отбелязана с:                

ОБИЧ :)