Всички фигури от тази мандала са с вдигната лява ръка в жест на получаване, докато дясната е спусната надолу в жест на даване. Целият кръг създава мощно енергийно поле във форма на двойна гръмотевица.
Мандалата има качество като това на енергийното поле, което се образува около един просветлен, където всички участници в кръга дават своя уникален принос за създаването на обединено и жизнено цяло. Тя е като цвете, чиято цялост е даже по-красива от сбора на частите му и същевременно засилва красотата на всяко едно листенце. Сега имаш възможността да участваш редом с другите и да дадеш своя принос в създаването на нещо по-голямо и по-красиво от онова, което всеки поотделно би направил…Участието ти ще обогати не само теб, но и ще внесе нещо много ценно към цялото.

НАБЛЮДАВАЛ ЛИ СИ НЯКОГА как нощта си отива? Малцина са тези, които изобщо осъзнават нещата, които се случват всеки ден. Виждал ли си някога как настъпва вечерта? Чувал ли си песента в полунощ? Познаваш ли красотата на изгрева?
Държим се като слепци. Светът е прекрасен, а ние си живеем затънали в малкото блато на собственото си нещастие. Познаваш си блатото и се съпротивляваш, ако някой се опита да те издърпа. Не искаш да те извадят от нещастието, от страданията. А наоколо има толкова много радост – трябва само да я осъзнаеш и да станеш участник, а не наблюдател.
Философията е размишление, просветлеността е участие. Участвай в оттеглянето на нощта, бъди част от настъпването на вечерта, част от звездите, от облаците. Нека участието стане твой начин на живот и тогава цялото съществувание става такава радост, такъв екстаз. Не би могъл дори да си мечтаеш за по-хубава вселена.

УЧАСТИЕ
Отбелязана с:        

ОБИЧ :)