АЗ РЕШАВАМ да бъда внимателен към ситуациите, в които друг човек не е съгласен с мен.
Приемам факта, че той има право на различно от моето мнение.

Ако не мога да направя това и изпитвам емоции, осъзнавам, че според егото ми изразяването на несъгласие означава да не обичаш. Затова си давам правото за момента да завися от мнението на другите, за да се чувствам обичан.

Лечение на петте рани на душата КАРТИТЕ
Лечение на Петте рани на душата СТАТИЯ Лиз Бурбо

РАЗЛИЧНОТО МНЕНИЕ

СЪБИТИЯ

ОБИЧ :)