Можеш да имаш необикновен живот докато живееш най-обикновено – когато цепиш дърва или носиш вода от кладенеца, можеш да бъдеш в абсолютен покой със себе си.
Когато метеш пода, готвиш или переш, можеш да бъдеш в съвършено спокойствие – защото тук става въпрос единствено да присъстваш изцяло в действието, да му се наслаждаваш. Прави нещата с лекота и непринуденост – ЕДНО по ЕДНО

Ошо

ЕДНО ПО ЕДНО

ОБИЧ :)