Според принципа на неопределеността от квантовата физика, когато нещо не е наблюдавано, то проявява характеристики, подобни на тези на вълните, а когато бъде наблюдавано, вълната се разпада на частици или дискретни единици, които могат да бъдат измерени.

Сал Ракели

НАБЛЮДЕНИЕ

ОБИЧ :)