Това може да бъде доказано

Принципът за запазване на енергията предполага, че потенциалната енергия на състоянието преди Големия взрив трябва да е равна на общата потенциална и кинетична енергия на състоянието след Големия взрив. За момента ще отложим разглеждането на „катализатора”, който е предизвикал Големия взрив, есе пак, когато навлезем по-дълбоко в състоянието на безвремие отвъд време-пространствения континуум, ще се има предвид, че самото съзнание е основният фактор.
Макар да изглежда, че няма такова нещо като минало и бъдеще, всеки път, когато погледнете към онова, което наричате минало или бъдеще, кога гледате? СЕГА. Винаги е СЕГА. Всеки момент от съществуването ви е СЕГА.
Нали знаете онези табели в барове и кръчми, на които пише „Утре ще има безплатна бира”? Колко бира смятате, че са раздали безплатно? Жаден млад мъж се прибира въодушевено у дома, след като е видял табелата, като едва успява да мигне през нощта. Единственото, за което мисли, е безплатната бира, която ще си пийне утре.
На следващата сутрин той нервно чака кръчмата да отвори и се втурва през вратата, за да си поиска безплатната бира. Барманът поглежда над вестника си и сочи към табелата: „Утре ще има безплатна бира.”
Сал Ракели прави постоянен облог и ще даде награда на всеки, който може да му покаже „вчера” или „днес”. Това са просто идеи, възприятия на човешкия ум. Въпреки че научно може да бъде от полза да „запомните” какво се е случвало в различните положения на Земята и слънцето в линейното време, това „припомняне” се случва СЕГА. Кога е било „вчера” и кога ще бъде „утре”, по кое време ще се случат тези неща? Няма абсолютно никакво доказателство, че някога е имало или ще има момент, който да не е СЕГА.
Иначе казано, единствената реалност, до която имате достъп, се случва сега. Възможно е да си спомняте онова, което обикновено се нарича „вчера” или „утре”, като „прескочите” на тези конкретни места във време-пространствения гоблен, но ако можете да „прескочите” във времева линия в конкретния момент в относителното време-пространство, наричан „вчера” или „утре”, този скок ще се осъществи СЕГА. Така че вчера, днес и утре се случват СЕГА.
Съществуват научни доказателства в подкрепа на идеята, че СЕГА е единственото време, което съществува. Основата за доказването на това се намира в принципа за нелокалност от квантовата физика.
Физикът Джулиан Барбър предлага теория, при която онова, което наричаме „външен живот”, е просто усложнена версия на филм, който се прожектира. С други думи, животът е поредица от „кадри” (СЕГА-та), които се сменят на много висока скорост (вероятно милиарди пъти в секунда) и създават илюзията за движение.
Цялото , движение” се контролира от съзнанието. Според Барбър единственото нещо, което наистина се движи – е вашето състояние на осъзнатост. Понеже ВИЕ гледате живота от малко по-различна гледна точка всяка наносекунда (приблизително), изглежда, че животът около вас се движи. Това е близко до идеята, че когато летите със самолет, самолетът всъщност стои на едно място, а Земята се движи под вас. Първоначално това звучи нелепо, но всъщност линейното време, определено като измерване на относително движение, изисква единствено да „изберете” нещо като отправен обект и да съотнасяте нещо друго към него. Заключението от работата на Барбър е, че

Вечният момент СЕГА е единственото време, което съществува
Отбелязана с:

ОБИЧ :)