СПОДЕЛИ С БЛИЗЪК
Ако днес се почувстваш принуден да спазваш “ НОРМИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ”

Обръщам внимание на случаите, в които действам по задължение, за да бъда добър и съвършен човек за околните според нормите, установени от моето его. АЗ РЕШАВАМ да действам според собствените си нужди, а не според нуждите на другите.

Ако не мога, приемам факта, че страхът ме мотивира и че с времето все повече ще откликвам на нуждите си. Знам, че искам да се обичам и да не бъда движен от страха, че няма да бъда обичан.

Ако установите, че това е повтарящ се модел в живота Ви, който ви е трудно да преодолеете, може да опитате с Изцеление на времевата линия.

Коментар: Души с травма от несправедливост имат склонност да правят нещата по определен начин за да бъдат съвършени спрямо нормите, докато тези с травма от унижение смята, че не заслужават да откликват на нуждите си и следват сляпо нормите.

Ако установите, че това е повтарящ се модел в живота Ви, който ви е трудно да преодолеете, може да опитате с метода ИЗЦЕЛЕНИЕ НА ВРЕМЕВАТА ЛИНИЯ.

Повече информация за петте рани на Душата по-долу:
Лечение на петте рани на душата КАРТИТЕ
Лечение на Петте рани на душата СТАТИЯ Лиз Бурбо

НОРМА
Отбелязана с:            

ОБИЧ :)