Фигурата на тази карта се възражда, тя се издига от земните си корени и е готова да полети с новите си криле към безграничното. Геометричните форми около тялото на фигурата символизират многобройните измерения на живота, които съществуват едновременно и са на разположение. Квадратът олицетворява материалното, проявеното, известното. Кръгът символизира непроявеното, духа, чистото пространство, а триъгълникът е символ на тройната природа на вселената – проявеното, непроявеното и човешкото същество, в което се съдържат и двете.
Сега ти е предоставена възможност да видиш живота във всичките му измерения, от дълбините до ВИСИНИТЕ. Те съществуват заедно, и когато научиш от собствения си опит, че тъмнината и трудността са нужни точно толкова, колкото светлината и лекотата, тогава започваш да гледаш на света от напълно различна перспектива. Когато позволим на всички цветове на живота да проникнат в нас, тогава ставаме по-цялостни.

КОГАТО СЕ ОТВОРИШ ЗА ВЪРХОВНОТО, то незабавно започва да се излива в теб. Ти вече не си обикновено човешко същество — ти си се извисил. Твоето проникновение се е превърнало в проникновение на цялото съществувание. Вече не си отделен, намерил си своите корени. В противния случай, всички се движат без корени, без да знаят откъде идва енергията в техните сърца, без да знаят кой е този, който непрестанно диша в тях, без да познават жизнения сок, който тече в тях.
Това не е тялото, не е умът, то е нещо отвъд всички дуалности, и то се нарича bhagavat – в десетте посоки…
Когато твоята вътрешна същност се отвори, изживяването най-напред е в две посоки — на височина и в дълбочина. После много бавно, когато това се превърне в една установена позиция, започваш да се оглеждаш и се разпростираш и към другите осем посоки.
Когато достигнеш до точката, където височината и дълбочината ти се срещат, тогава можеш да се огледаш чак до периферията на вселената. Съзнанието ти започва да се разгръща и в десетте посоки, но пътят
си остава само един.

НОВАТА ВИЗИЯ
Отбелязана с:    

ОБИЧ :)