Да се обичаш означава да си даваш правото да бъдеш такъв, какъвто си, за момента.
Това е единственият път към Вътрешната и Външната трансформация.

Лиз Бурбо

ОБИЧАЙ СЕ

ОБИЧ :)