Любовта може да бъде отдадена и получена директно, без да е необходимо огромно количество умствено знание. Обикновен поглед, докосване или мила дума могат мигновено да изстрелят душата в нейното ухание, прескачайки години на карма и вътрешна борба.

Сал Ракели

ЛЮБОВ

ОБИЧ :)