Вашите мисли и емоции може да ви ангажират изцяло в момента, но те са само малки проявления на Живота – НЕ САМИЯТ Живот.

Sadhguru

ЖИВОТ – МИСЛИ

ОБИЧ :)