Отчаян, ученикът отишъл при своя учител и го попитал:
— Как мога да се освободя, учителю?
Учителят отвърнал:
—А кой те връзва, приятелю мой?

Индийска поговорка

СВОБОДА

ОБИЧ :)