Трите по-нисши чакри се използват за получаването на усещания по интуитивен път, трите по-висши чакри се използват за получаването на възприятия по психичен път. Четвъртата чакра (сърцето) се използва и за двете.
Интуитивните хора притежават голямо знание, но то не е умствено знание, то е едно по-дълбоко знаене. Когато ги попитат откъде знаят – те обикновено отговарят „просто инстинктивно усещане”. Това е препратка към слънчевия сплит или третата чакра, къдет пребивава интуицията. В контраст на това пси-
хичните функци най- често съответстват на една точка между веждите, обикновено наричана „трето око”. Макар че интуицията се счита за женско качество, очевидно мъжете също са толкова способни да развият интуиция.

Из “Живот на предела”

ИНТУИЦИЯ
Отбелязана с:    

ОБИЧ :)