Ключът към разбирането на външния свят е разбирането на вътрешния,
тъй като в много отношения външният свят е отражение на вътрешния. Вътрешният свят е толкова огромен и сложен, че често не е очевидно, че той създава външния.

Сал Ракели

ВЪТРЕШЕН СВЯТ

ОБИЧ :)