Фигурата на тази карта е приела формата на стрела, устремена напред с решимостта на човек, който знае много добре накъде отива и каква е целта му. Тя се движи толкова бързо, че почти се е превърнала в чиста енергия. Но нейната интензивност няма нищо общо с маниакалната енергия, която кара хората да шофират с бясна скорост, за да стигнат от точка А До точка Б. Този вид интензивност принадлежи на хоризонталния свят на пространство и време. Интензивността, символизирана от Рицаря на огъня, принадлежи на вертикалния свят на настоящия момент – признание, че сега е единственият момент, който съществува, и тук е единственото пространство. Когато действаш с интензивността на Рицаря на огъня, вероятно водата около теб ще се разбуни. Някои хора ще се почувстват възвисени и освежени от присъствието ти, а други – застрашени и раздразнени. Мнението на хората, обаче, няма особено значение, точно сега нищо не може да те възпре.

ЗНАНИЕТО КАЗВА: Отнасяй се към всички велики писания и учения като към твои смъртни врагове. Отбягвай ги, защото трябва да откриеш своя собствен източник. Не бива да ставаш последовател или имитатор. Бъди оригинална индивидуалност, намери най-съкровената си същност сам, без водач, без указания. Нощта е тъмна, но яркият пламък на твоето търсене ще те изведе до изгрева. Всеки, който е горял с интензивния огън на търсенето, е стигнал до изгрева. Другите само вярват. Онези, които вярват, не са религиозни, те само отбягват великото приключение на религията посредством вярването.

ИНТЕНЗИВНОСТ
Отбелязана с:

ОБИЧ :)