Равновесие Баланс Златна среда

Деня е светъл, ноща е тъмна, Черното е черно, Бялото е бяло, не опитвай да ги сливашат, приеми ги такива каквито са.

На тази карта интеграцията е изобразена като unio mystica, сливане на противоположностите. Дошло е време изпитваните в миналото дуалности на живота да установят контакт. Вместо нощта да се противопоставя на деня, тъмнината на светлината, те започват да действат заедно за създаването на едно единно цяло, като се превръщат безкрайно едно в друго и всяко съдържа в същността си семето на своята противоположност.
Както орелът, така и лебедът са същества на полета и величието. Орелът олицетворява силата и усамотението, докато лебедът символизира пространството и чистотата. Той се носи грациозно по повърхността и се потапя в елемента на емоциите, напълно удовлетворен и завършен в своето съвършенство и красота.
Ние сме единството на орела и лебеда – женско и мъжко, огън и вода, живот и смърт. Картата на интеграцията е символ на само-сътворяването, на новия живот и на мистичния съюз, наричан още алхимия.
КОНФЛИКТЪТ Е В ЧОВЕКА. Ако той не бъде решен там, никъде другаде не може да бъде решен. Политиката е в теб, тя е между двете части на ума.
Между тях съществува един много малък мост. Ако този мост бъде разрушен при нещастен случай, следствие на физиологичен дефект или нещо друго, човекът става раздвоен, той става двама души – това е феноменът на шизофренията или раздвоението на личността. Ако мостът се разруши — а той е много крехък — тогава се превръщаш в двама, държиш се като двама души. Сутринта си прекрасен, любящ човек, а вечерта си гневен, напълно различен. Не помниш какъв си бил сутринта… как би могъл да си спомниш? Тогава е функционирал друг ум — и човек става двама души. Ако този мост се подсили до такава степен, че двата ума престанат да съществуват като два и станат един, тогава настъпва интеграцията, или кристализацията. Това, което бива наричано кристализация на съществото, не е нищо друго освен единството на тези два ума. Вътрешната среща на женското с мъжкото, на ин и ян, на ляво и дясно, на логиката и интуицията, на Платон и Аристотел.

ИНТЕГРАЦИЯ
Отбелязана с:    

ОБИЧ :)