Старецът на тази карта по детски се радва на света. Около него витае усещане за благодат, сякаш е в пълна хармония със себе си и с всичко, което му поднася животът. Игривото общуване с богомолката на ръката му го изпълва с радост, сякаш двамата са добри приятели. Розовите цветя, които се спускат около него, подсказват, че е време за отпускане, релаксация и свежест. Те са отклик на неговото присъствие, отражение на собствените му качества. Невинността, която се поражда от дълбокото изживяване на живота, е като на дете, но не и детинска. Невинността на децата е красива, но невежа.
Тя ще бъде заменена от недоверие и съмнения, когато детето порасне и научи, че светът може да бъде опасно и плашещо място. Но невинността на пълноценно изживяния живот притежава качество на мъдрост и приемане на вечно променящото се чудо на живота.

КАЗАНО Е, ЧЕ ако СЕ ОТКАЖЕШ ОТ
ЗНАНИЕТО, ако се откажеш от всичко дадено ти от другите – идентичност и всичко останало, твоето същество ще придобие едно чисто ново качество — невинност. Това ще е разпятие на личността, на твоята persona и възкресение на твоята невинност. Ще се превърнеш отново в дете, ще се преродиш.

НЕВИННОСТ
Отбелязана с:    

СЪБИТИЯ

ОБИЧ :)