Ние не виждаме нещата такива, каквито са.
Ние ги виждаме такива, каквито сме НИЕ

Анаис Нин

ВЪТРЕШНО УСЕЩАНЕ

ОБИЧ :)