Ако се ядосам на някого от противоположния пол,
АЗ РЕШАВАМ да помисля върху това, от което се страхувам във въпросната ситуация, и да го споделя на този човек.
Ако не мога, приемам, че съм неспособен на това
заради страховете, които изпитвам в момента, но проявявам съчувствие към себе си и си позволявам да се чувствам по този начин.

Лечение на петте рани на душата КАРТИТЕ
Лечение на Петте рани на душата СТАТИЯ Лиз Бурбо

АКО СЕ ЯДОСАМ…

СЪБИТИЯ

ОБИЧ :)