АЗ РЕШАВАМ да помоля двама от моите близки да ми обърнат внимание, когато заповядвам на някого.
Поне веднъж днес, когато насочат вниманието ми към това, се замислям по какъв друг начин мога да постъпя, за да поискам нещо, без да издавам заповеди.

Ако не успея, си давам правото да бъда такъв, какъвто съм, осъзнавайки как оставям егото ми да ме убеди, че трябва да бъда силен и авторитарен, за да бъда уважаван.

Лечение на петте рани на душата КАРТИТЕ
Лечение на Петте рани на душата СТАТИЯ Лиз Бурбо

ЗАПОВЯДВАМ
Отбелязана с:            

СЪБИТИЯ

ОБИЧ :)