Когато си дам сметка, че съм излъгал, АЗ РЕШАВАМ да поема дълбоко въздух и да призная този факт.
Ако не мога, съм признателен за осъзнаването, че съм излъгал, за да бъда обичан и да не изглеждам уязвим или слаб. Знам, че един ден ще се обичам и ще бъда истински, тъй като повече няма да се безпокоя от осъждане.

Лечение на петте рани на душата КАРТИТЕ
Лечение на Петте рани на душата СТАТИЯ Лиз Бурбо

ИСТИНСКИ
Отбелязана с:                    

СЪБИТИЯ

ОБИЧ :)