Сега е време, когато дълбоко заровените рани от миналото изплуват на повърхността, готови да бъдат изцелени. Човекът на тази карта е гол, уязвим, открит за любящото докосване на съществуванието.
Аурата около тялото му сияе, а качеството на релаксираност, загриженост и любов, което го обгражда, разтваря неговата борба и страдание. Лотоси от светлина са разцъфнали върху физическото тяло и около фините енергийни тела, които според лечителите обграждат всеки от нас. Във всеки един от тези фини слоеве има лечебен кристал или модел. Когато сме под целебното въздействие на краля на водата, ние вече не се крием от себе си или от другите. В това състояние на откритост и приемане можем да бъдем излекувани и да помогнем и на другите да станат здрави и цялостни.


Ти НОСИШ РАНАТА В СЕБЕ СИ. Заради егото цялото ти същество е една рана. И ти я носиш навсякъде със себе си. Никой няма за цел да те нарани, никой не изчаква удобния случай, за да го направи. Всеки е улисан в грижите за собствената си рана. На кой ли му остава енергия за това? Но все пак то се случва, защото ти си толкова готов да бъдеш наранен, целият си в очакване това да се случи. Не можеш да докоснеш човека на Дао. Защо ли? — Защото няма кой да бъде докоснат. Няма рана. Той е здрав, изцелен, цялостен. Тази дума цялостен”, whole, е прекрасна. Думата „изцелявам”, heal, идва от „цял”, whole, а думата „свят, свещен” holy, също се съдържа в whole — в цялото. Човекът на Дао е цялостен, изцелен, свят. Осъзнай раната си. Недей да й помагаш да се разраства, позволи й да бъде изцелена. А тя ще бъде изцелена единствено когато се придвижиш към корените. Колкото по-малко участва главата, толкова по-лесно ще се излекува раната. Когато не участва главата, тогава няма и рана. Живей живот без глава. Движи се като цялостно същество и приемай нещата. Направи го, опитай дори и само за двадесет и четири часа — пълно приемане, каквото и да се случи. Някой те обиди — приеми го, не реагирай, и виж какво ще се случи. Изведнъж в теб ще потече енергия, каквато никога преди не си изпитвал.

ИЗЦЕЛЕНИЕ
Tagged on:

ОБИЧ :)