лечение

ТРАВМИ – ПРОБЛЕМИ – ЗАБОЛЯВАНИЯ – ЛЕЧЕНИЕ

Всичко, във всеки един момент от миналото, настоящето или бъдещето може да бъде променяно и подобрявано, така че повече да не оказва негативно влияние върху живота. ИВЛ отстранява зародиша и причината за появата на всяко едно оплакване. Травмите биват освободени, проблемите решени, а заболяванията прекратени. ИВЛ дава възможност за лечение на всякакъв вид оплаквания. 

Научи как работи ИВЛ!

ТРАВМИ

Родилна травма – психологическа

Травматичен живот и ранно детство

Всякакъв вид травми от:

– настоящи животи

– минали животи

– бъдещи животи

ПРОБЛЕМИ

Емоционални

Личностни

Семейни

Комплекси

Обременености

Негативно възприятие

Фобии

Страхове

Стрес

Други

ЗАБОЛЯВАНИЯ

Хронични

Автоимунни

Генетични


Всеки емоционален или физически дискомфорт може да се подаде на лечение с ИВЛ.

Лечението е безвредно и без странични ефекти.

Всеки може да се справи със ситуацията, в която се намира. Нужно е правилната техника и малко време, в противен случай това може да продължи да се повтаря многократно в бъдеще.

ОБИЧ :)

%d bloggers like this: