Колкото по-виновни се чувстваме, толкова повече повтаряме едни и същи действия и грешки.
Чак когато признаем, че сме хора (с цялата палитра от качества и емоции, които проявява човекът), ние можем да променим поведението си.
Вместо да изпитваш вина, поеми отговорност за действията си.

Лиз Бурбо

ВИНА

ОБИЧ :)