Знай, че винаги е по-добре да кажеш истината…имай смелостта да я кажеш за начало пред себе си!
Затвори очи и погледни в себе си, постой със себе си, прегърни се… не са ти необходими лъжи, вината е тази която те кара да ги изричаш.
Прости си!

Нина

ВИНА ЛЪЖА ПРОШКА
Отбелязана с:        

ОБИЧ :)