Ангелската фигура с пъстроцветни криле символизира водача, който всеки от нас носи в себе си. Ние, също като другата фигура на картата, понякога се отнасяме с недоверие към този водач когато ни споходи, защото сме толкова привикнали да се водим по знаците отвън, а не отвътре. Истината на нашата най-дълбока същност се опитва да ни покаже накъде да вървим и когато тази карта се появи, тя означава, че можеш да се довериш на вътрешното напътствие, което ти се дава. Вътрешният водач ни нашепва, но ние понякога се двоумим, защото не сме сигурни дали сме разбрали правилно. Но знаците са ясни — последваш ли вътрешния водач, ще се почувстваш по-цялостен, по-интегриран, все едно се движиш от самия център на своето същество. Ако тръгнеш с него, този лъч от светлина ще те отведе точно там, където трябва да отидеш.

НАЛАГА СЕ ДА ТЪРСИШ НАПЪТСТВИЕ, защото не знаеш, че твоят истински водач се крие в теб. Трябва да намериш вътрешния водач и именно него наричаме твоя свидетел. Трябва да пробудиш този просветлен учител и животът ще те обсипе с благодат и блаженство. Животът ти ще засияе от добрина, от божественост, каквато не можеш да си представиш.
Това е нещо като светлината. Стаята ти е тъмна, внеси светлина в нея. Дори една малка свещ ще свърши работа и тъмнината ще изчезне. А когато имаш свещ, знаеш къде е вратата. Няма нужда да мислиш: „къде е вратата?“ Само слепите хора се питат къде е вратата. Тези, които имат очи и разполагат със светлина, не мислят. Не се питаш: „къде е вратата?” Просто ставаш и излизаш. Дори не се замисляш за нея. Не се движиш пипнешком, не си удряш главата в стената. Виждаш я и дори за миг не се замисляш. Просто излизаш.

НАПЪТСТВИЕ
Отбелязана с:

ОБИЧ :)