Човекът на тази карта е в пълен покой, той се е отпуснал във водата и се е оставил течението да го отнесе накъдето си иска. Този човек е овладял изкуството да бъде пасивен и възприемчив, без да е апатичен, вял. Той е отворен към потоците на живота и дори не му минава през ум да каже: „Това не ми харесва” или „Не в тази посока, искам в другата.“
Във всеки един момент от живота можем да направим избора дали да навлезем във водите на живота и да се пуснем по течението, или да се опитаме да плуваме срещу него. Когато се появи тази карта, тя показва, че сега си в състояние да се отпуснеш с упованието, че животът ще те подкрепи и ще те отведе точно там, където той иска да отидеш. Позволи на това чувство на доверие и релаксация да се задълбочава все повече и повече. Всичко се случва точно така, както трябва.

КОГАТО УЧИТЕЛЯТ КАЗВА „стани вода“, има предвид да станеш поток. Не бъди в застой. Движи се, движи се като водата.
Пътят е като течението на реката. Как тече водата? Как се движи реката? В нейното движение има няколко прекрасни неща. Едно от тях е, че тя винаги се насочва към дълбините, винаги търси най-ниските места. Тя няма амбиции, никога не се стреми да бъде първа, а иска да бъде последна.
Казано е още: Тези, които са последни тук, ще бъдат първи в Божественото.
Бъди последен без да имаш амбиции. Амбицията означава да вървиш нагоре. Водата се движи надолу и търси най-ниското място, иска да бъде нещо маловажно, незначително. Тя не желае да се обявява за уникална, изключителна, необикновена. Тя няма представа за его.

ОСТАВИ СЕ НА ТЕЧЕНИЕТО
Отбелязана с:

ОБИЧ :)