Истинската щедрост към бъдещето се състои в това, да отдадеш всичко на настоящето.

Албер Камю

ЩЕДРОСТ

ОБИЧ :)