Да бъдеш в егото означава да стоиш настрана, да бъдеш отделен.
Да бъдеш в егото означава да станеш остров.
Да бъдеш в егото означава да очертаеш граница около себе си.
Да бъдеш в егото означава да правиш разграничение между „аз съм това“ и „аз не съм онова“.
Егото те прави замръзнал.
Любовта е топлина.
В любовта границите изчезват. В радостта границите също изчезват, защото радостта не е студена.

Ошо

ВЛЕДЕНЯВАНЕ

ОБИЧ :)