“Обикновено предлагаш гнева си безплатно, а се усмихваш рядко.
Направи усмивката си евтина, а гнева си скъп.”

Шри Шри Рави Шанкар

БЕЗПЛАТЕН ГНЯВ – за чия сметка?

ОБИЧ :)