Силата е неутрална. Тя просто е потенциалната или активната енергия в основата на творческия подтик.
Ако на волята не е позволено да се проявява, идеите ви ще са подплатени с много малко енергия. Ако считате силата си за нещо лошо и неправилно, вие оттегляте жизнената сила от своето емоционално тяло и вече не разполагате с Достатъчно енергия, за да проявите желанията си.

Сал Ракели

СИЛА

ОБИЧ :)