Умът е като водата, възприема веднага и се превръща в това към, което е отправен.

Умът е като въздуха, вятъра… просто се мени и променя, така както облаците идват и си заминават…

Умът е като огънят, горящ и интензивен в намеренията и целите си, страстен и могъщ…

Умът е като Земята в убежденията си и преживяванията си…

Умът е като Етера, Безкраен и всеобхватен…

Умът е най-удивителният инструмент на СъсЗнанието за изследване на Творението.

Георги Дойчев, Сал Ракели

ФОКУС
Tagged on:

ОБИЧ :)