След като душата достигне до определено ниво на съзнателност, тя може да започне съзнателно да привлича преживявания, които в най-голяма степен й помагат да израства.
До настъпването на този момент душата обикновено е привличала даден урок, а егото се е борело, съпротивлявало и оплаквало, вместо да приеме урока като дар.

Сал Ракели

ПРЕЖИВЯВАНИЯ

ОБИЧ :)