Празнотата не е просто нищо, тя е всичко.
Тя изобилства от възможности. Тя е абсолютният потенциал.
Празнотата е все още непроявена, но тя съдържа всичко.В началото е природата, в края пак е природата.
За какво е тогава цялата тази суетня, този шум по средата?

Ошо

ПРАЗНОТА / ВСИЧКО И НИЩО

ОБИЧ :)