Така, че емоциите включват също усещания, долавяни в тялото и идеи, преминаващи през ума.

Съществуват първични и вторични емоции. Вторичните емоции са комбинации от първични емоции. В допълнение на това съществуват различни степени на емоциите. Дадена емоция може да има някои изключително усилени нива, както и някои частично отречени или потиснати нива. Например, гневът — една първична емоция, има една изключително усилена форма – ярост, и една частично потисната форманегодувание.
Въпреки че вината е чувство, тя не е емоция. Тя представлява състояние, което генерира емоциите на срам и страх.

Из “Живот на предела”

ЕМОЦИИ И ЧУВСТВА
Tagged on:         

ОБИЧ :)