Съществува разлика между емоции и чувства. Думата „чувтва” е общ термин, който се използва за описването на усещанията във физическото тяло, интуитивните подтици и други впечатления, докато емоциите са специфични енергийни модели в емоционалното тяло. В действителност не съществува разделение между тялото, емоциите и ума.

Сал Ракели

ЕМОЦИИ И ЧУВСТВА

ОБИЧ :)