АЗ РЕШАВАМ да обърна внимание на склонността си да драматизирам някои ситуации. След като осъзная този факт, аз приемам себе си с разбирането, че егото ми е взело надмощие. Тогава мога да се посмея над себе си, признавайки си колко преувеличена е реакцията ми.

Ако не мога да се смея на себе си, аз си Давам правото да театралнича, вярвайки, че това е най-добрият начин да привлека вниманието за момента.

Лечение на петте рани на душата КАРТИТЕ
Лечение на Петте рани на душата СТАТИЯ Лиз Бурбо

ДРАМАТИЗИРАМ
Отбелязана с:            

СЪБИТИЯ

ОБИЧ :)