НАПЪТСТВИЯ – КАРТИ

ГОЛЕМИТЕ ТАЙНИ

КРЕАТИВНОСТ

От алхимията на водата и огъня, които идват от земята, до божествената светлина, проникваща отгоре,…

ПОВЕЧЕ

УСАМОТЕНИЕ

Когато в живота ни липсва значимо присъствие на друг човек, може да се чувстваме самотни…

ПОВЕЧЕ

СЪЩЕСТВУВАНИЕТО

Тази гола фигура е седнала в лотосовото листо на съвършенството и съзерцава красотата на нощното…

ПОВЕЧЕ

ПРОБИВ

Доминиращият червен цвят в тази карта от пръв поглед показва, че тя е свързана с…

ПОВЕЧЕ

КУРАЖ

На тази карта е изобразено едно малко диво цвете, което е приело предизвикателството да пробие…

ПОВЕЧЕ

ОТВЪД ИЛЮЗИЯТА

Пеперудата на тази карта олицетворява външното, онова, което постоянно е в движение и не е…

ПОВЕЧЕ

ВЛЮБЕНИТЕ

Това, което наричаме любов, всъщност е цял спектър от взаимоотношения, които се простират от земята…

ПОВЕЧЕ

НЕВИННОСТ

Старецът на тази карта по детски се радва на света. Около него витае усещане за…

ПОВЕЧЕ

ИНТЕГРАЦИЯ

На тази карта интеграцията е изобразена като unio mystica, сливане на противоположностите. Дошло е време…

ПОВЕЧЕ

ВЪТРЕШЕН ГЛАС

Вътрешният глас не говори с думи, а с безмълвния език на сърцето. Той е като…

ПОВЕЧЕ

ПРАЗНОТА

Да си в празнотата на „промеждутъка“ може да бъде много объркващо и дори плашещо. Няма…

ПОВЕЧЕ

МИНАЛИ ЖИВОТИ

Ръцете на съществуванието очертават формите на женски полови органи, отвора на космическата майка. Вътре се…

ПОВЕЧЕ

ЗАВЪРШЕНОСТ

Последното късче от пъзъла идва на своето място това на третото око, на вътрешното възприятие….

ПОВЕЧЕ

НОВАТА ВИЗИЯ

Фигурата на тази карта се възражда, тя се издига от земните си корени и е…

ПОВЕЧЕ

ТРАНСФОРМАЦИЯ

Фигурата в центъра на тази карта е седнала върху огромния цвят на празнотата и държи…

ПОВЕЧЕ

ОСЪЗНАТОСТ

Булото на илюзията, което ти е пречило да възприемаш реалността такава, каквато е, постепенно изчезва,…

ПОВЕЧЕ

ДЕЙСТВИЕ – ОГЪН

СПОДЕЛЯНЕ

Кралицата на огъня може да си позволи да споделя, защото тя е толкова богата и…

ПОВЕЧЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ

Орелът се рее в небесата волно, естествено и с лекота и пред погледа му се…

ПОВЕЧЕ

ИЗТОЩЕНИЕ

Това е портрет на човека, който е изчерпал всичките си жизнени сили в стремежа си…

ПОВЕЧЕ

ПОТИСКАНЕ

Човекът на тази карта е буквално „омотан във възли“. Неговата вътрешна светлина все още грее,…

ПОВЕЧЕ

ПЪТУВАНЕ

Фигурката, която върви по пътя през този прекрасен пейзаж, не се тревожи за целта. Той…

ПОВЕЧЕ

УЧАСТИЕ

Всички фигури от тази мандала са с вдигната лява ръка в жест на получаване, докато…

ПОВЕЧЕ

ИГРИВОСТ

Животът рядко е толкова сериозен, колкото си мислим и когато приемем този факт, той откликва,…

ПОВЕЧЕ

ПРЕЖИВЯВАНЕ

Случката, „experience” е нещо, което може да се запише в тетрадка, да се улови на…

ПОВЕЧЕ

СТРЕС

Колко хора познаваш, които точно когато са затрупани с работа, ангажирани с проекти, когато „жонглират…

ПОВЕЧЕ

УСПЕХ

Ясно е, че този човек сега се намира „на върха на славата“ и целият свят…

ПОВЕЧЕ

ЕМОЦИИ – ВОДА

ЛЕННОСТ

Този господин явно си мисли, че е постигнал всичко в живота. Седи си на мекия…

ПОВЕЧЕ

ПРИЯТЕЛСТВО

Клоните на тези две разцъфнали дървета са се преплели, а падналите цветчета сливат красивите си…

ПОВЕЧЕ

ДОВЕРИЕ

Сега е моментът да направиш бънджи скок, но без въже! Точно това качество на абсолютно…

ПОВЕЧЕ

РАЗЦЪФТЯВАНЕ

Кралицата на дъгите е като едно чудно растение, което е в апогея на своя цъфтеж…

ПОВЕЧЕ

ХАРМОНИЯ

Оттеглянето в покоя на сърцето по време на медитация е изживяване, което не може да…

ПОВЕЧЕ

ОБРЪЩАНЕ НАВЪТРЕ

На лицето на тази жена се прокрадва едва забележима усмивка. Всъщност просто наблюдава лудориите на…

ПОВЕЧЕ

ПУСКАНЕ

В тази картина са изобразени листа на лотос в ранна утрин и по образуваните по…

ПОВЕЧЕ

БЛЕНУВАНЕ

Някоя вълшебна вечер ще срещнеш своята сродна душа, съвършения човек, който ще отговори на всичките…

ПОВЕЧЕ

ВКОПЧВАНЕ В МИНАЛОТО

Жената на тази карта е стиснала здраво кутията със спомените си и е толкова погълната…

ПОВЕЧЕ

РАЗБИРАНЕ

Птицата на тази карта е вперила поглед навън от нещо, което наподобява клетка. Клетката няма…

ПОВЕЧЕ

ПРАЗНУВАНЕ

Тези три жени, танцуващи под дъжда и вятъра, ни напомнят, че празнуването не бива да…

ПОВЕЧЕ

ВЪЗПРИЕМЧИВОСТ

Възприемчивостта изразява женското, приемащото качество на водата и емоциите. Нейните ръце са протегнати нагоре, за…

ПОВЕЧЕ

УМЪТ – ВЪЗДУХ

ВИНА

Вината е една от най-разрушителните емоции, накоито можем да станем жертва. Ако сме постъпили лошо…

ПОВЕЧЕ

УМЪТ

Ето какво се случва когато забравим, че умът е предназначен да ни служи и се…

ПОВЕЧЕ

ВЛЕДЕНЯВАНЕ

В нашето общество е прието – най-вече мъжете, че не бива да плачем, а да…

ПОВЕЧЕ

СРАВНЕНИЕ

Кои ти е казал, че бамбукът е по-красив от дъба или дъбът да е по-ценен…

ПОВЕЧЕ

БОРБА

Мъжът на тази карта е целият покрит с бойни доспехи. От него се вижда само…

ПОВЕЧЕ

ОТЛАГАНЕ

Жената на картината е изобразена на фона на сив пейзаж, изпълен с нереални облаци, като…

ПОВЕЧЕ

ТЪГА

Това е образът на Ананда, братовчед и ученик на Гаутама Буда. Той бил неотменно до…

ПОВЕЧЕ

ПРЕРАЖДАНЕ

Картата изобразява еволюцията на съзнанието така, както я описва Ницше в своята книга „Тъй рече…

ПОВЕЧЕ

ПОЛИТИКАТА

Този човек познат ли ти е? Всички ние имаме по един политик, който се спотайва…

ПОВЕЧЕ

КОНТРОЛ

Има си място и време за контрол, но ако го оставим да управлява живота ни,…

ПОВЕЧЕ

СЪЗНАНИЕТО

Повечето от картите в боята на ума са или като сцени от анимационен филм, или…

ПОВЕЧЕ

ПРОЯВЛЕНИЕ – ЗЕМЯ

КОМПРОМИС

В императорския двор на древна Япония често избирали за прислужници мъже, които били дребни престъпници…

ПОВЕЧЕ

ОБИКНОВЕНОСТ

Фигурата, която се разхожда сред природата, ни подсказва, че красотата може се открие в простичките,…

ПОВЕЧЕ

ОТХВЪРЛЕНИЯТ

Детето на тази карта стои от едната страна на желязна порта и наднича през нея….

ПОВЕЧЕ

ТЪРПЕНИЕ

Има моменти, когато можеш единствено да чакаш. Семето е посято, детето расте в утробата, мидата…

ПОВЕЧЕ

НАПЪТСТВИЕ

Ангелската фигура с пъстроцветни криле символизира водача, който всеки от нас носи в себе си….

ПОВЕЧЕ

СКЪПЕРНИКЪТ

Тази жена е издигнала крепост около себе си, тя стиска здраво притежанията си и вярва,…

ПОВЕЧЕ

НИЕ СМЕ СВЕТА

Човечеството е изобразено тук като дъга от същества, които танцуват около мандалата на земята, хванати…

ПОВЕЧЕ

ЗАБАВЯНЕ

Рицарят на дъгите идва да ни напомни, че точно като костенурката ние носим дома си…

ПОВЕЧЕ

МИГ ЗА МИГ

Кокато пристъпва от камък на камък, този човек се движи леко и като на игра,…

ПОВЕЧЕ

ЗРЯЛОСТ

Този човек стои сам, тих и същевременно бдителен. Вътрешното му същество е изпълнено с цветя,…

ПОВЕЧЕ
ДНЕВНИ НАПЪТСТВИЯ

СЪБИТИЯ

ОБИЧ :)