От алхимията на водата и огъня, които идват от земята, до божествената светлина, проникваща отгоре, фигурата на тази карта е буквално «обладана» от творческата сила. Така е, изживяването на креативността е навлизане в тайнственото. Техниката, опитността и познанието са само средства. Начинът е да се оставиш на енергията, която захранва раждането на всички неща. Тази енергия е без форма или структура, но всички форми и струтури произлизат от нея. За нея няма значение в каква точно форма ще се изяви твоята креативност това може да е пеене или рисуване, работа в градината или приготвяне на някое ястие. Истинската креативност възниква от свързването с божественото, мистичното и непознаваемото. Тогава тя носи радост на твореца и наслада за другите.

КРЕАТИВНОСТТА Е КАЧЕСТВО, което внасяме в това, което правим. Тя е отношението, вътрешният подход, показва как гледаш на нещата. Не всеки може да бъде художник — а и не е необходимо. Ако всички бяха художници, светът щеше да бъде много грозен и трудно бихме живяли в него. Не всеки може да бъде танцьор, а и не е нужно. Но всеки може да бъде креативен.
Независимо какво правиш, ако го правиш с радост, ако го правиш с любов, ако мотивите да го правиш не са само икономически, това е креативност. Ако нещо в теб израства, ако се развиваш, значи то е духовно, съзидателно, божествено. С нарастването на съзидателността нараства и божественото. Когато креативността ти достигне своя връх, когато целият ти живот е креативен, тогава ти живееш в Бог. Трябва Бог наистина да е създателят, защото хората, които са креативни, винаги са били най-близо до него.
Обичай това, което правиш. Бъди медитативен докато го правиш — без значение какво е то!

КРЕАТИВНОСТ
Отбелязана с:

ОБИЧ :)