Обикновено влиянието на ума в живота ни е или смешно, или потискащо, открий в себе си Невинността, която се поражда от дълбокото изживяване на живота – ДЕТЕТО в себе си и му се ДОВЕРИ!

Повечето от картите в боята на ума са или като сцени от анимационен филм, или изразяват безпокойство, защото обикновено влиянието на ума в живота ни е или смешно, или потискащо. Тази карта на Съзнанието обаче, ни показва огромна фигура на Буда. Той е толкова обширен, че е стигнал отвъд звездите, а над главата му е чистата празнота. Той символизира съзнанието, достъпно за всички, които стават господари на своя ум и го използват според предназначението му като слуга. Когато се появи тази карта, това означава, че в момента разполагаш с кристална яснота, обективна, вкоренена в дълбоката тишина, която се намира в центъра на твоето същество. Няма го стремежът за разбиране от перспективата на ума — разбирането, което имаш сега е екзистенциално, цялостно, в хармония с пулса на самия живот. Приеми този велик дар и го сподели.
ИДВАМЕ ОТ неизвестното и се движим към неизвестното. Ще дойдем отново, били сме тук хиляди пъти и ще бъдем тук още хиляди пъти. Изконната ни същност е безсмъртна, но тялото е тленно. Системата, в която сме, къщите ни, тялото ни, умът, всички те са материални. Ще се уморят, ще остареят, ще умрат. Но съзнанието, което учителите описват с думата „не-ум“(namah), е нещо отвъд тялото и ума, нещо отвъд всичко. Този не-ум е вечен. Той намира проявление и отново отива в неизвестното.

Това движение от неизвестното към известното и от известното към неизвестното продължава вечно, освен ако човек не стане просветлен. Тогава това е последният му живот, това цвете няма да се върне повече. Цветето, което е осъзнало себе си, няма нужда да приема нов живот, защото животът не е нищо друго освен училище, в което си учим уроците. Този човек е научил урока, той е отвъд заблудите. За първи път той ще премине от известното не към неизвестното, а към непознаваемото.

СЪЗНАНИЕТО
Отбелязана с:            

ОБИЧ :)