Това е особено вярно в случая, когато „без труд нищо не се постига” е едно от основните вярвания на душата. Съзнателното приемане на житейските уроци и признателността за тях е ключът към бързото израстване. Някой беше казал веднъж:

Ако искрено се посветите на израстването, това ще ви донесе необходимите уроци с шеметна бързина. Ако сте благодарни, уроците може да ви се сторят приятни и да започнете съзнателно да ги търсите.
Не е нужно житейските уроци да приемат формата на неприятни външни отражения. Трудните обстоятелства и катаклизмите настъпват, само ако откажете да научите урока, когато той ви се представи в по-мека форма. Процесът на пречистване може да бъде едно вътрешно преживяване, без сериозни последици във външния свят. Ако обръщате внимание на посланията, които вашият дух и воля ви изпращат, ако интегрирате проблемите си в момента, в който те изплуват на повърхността, и ако изразявате истинските си чувства, без да ги потискате или отричате, тогава няма причина да изстрадвате „лоша карма”. Негативните външни условия са резултат от отричането и потискането на негативните вярвания, докато не е останал друг начин, по който да научите урока. Това е особено вярно по отношение на физическото здраве. Ако сте чувствителни към тялото и емоциите си, ще бъдете инструктирани какво да направите, за да предотвратите болестта. Тялото ви ще прояви болест, само когато многократно пренебрегвате посланията на душата си. Като търсите с радост онези преживявания, които „натискат бутоните ви”, можете да избегнете всяка необходимост да виждате негативни отражения. Това не означава да се превърнете в мазохисти и да прекарвате цялото си време в отработването на проблеми. Отработването на проблемите, като всяко друго нещо, може да се превърне в пристрастяване. Ако се насилвате да израствате по-бързо, отколкото душата ви е готова, няма да сте в състояние да се наслаждавате на живота или дори да си поемете дъх. Тогава ще стигнете дотам, че ще прекарвате поголямата част от времето си в затвърждаващата фаза на цикъла, изчаквайки останалата част от вас да ви настигне. Това също не означава, че няма да виждате никаква негативност в света. Тя все още е там – докато всеки един не бъде изцелен, но вие повече не се отъждествявате с негативността и така сте свободни да изпращате любов и състрадание на онези, които страдат.

Из “Живот на предела”

СЪЗНАТЕЛНО ИЗРАСТВАНЕ НА ДУШАТА
Отбелязана с:        

ОБИЧ :)