Символът на тази карта е едно огромно колело, което олицетворява времето, съдбата, кармата. Около този непрестанно Движещ се кръг се въртят галактики, а в периферията му са разположени Дванадесетте знака на зодиака. Малко по-навътре са осемте триграми на И-Дзин, а още по-навътре към центъра са четирите посоки, като всяка от тях е осветена от енергията на мълнията. Въртящият се триъгълник в този момент е насочен нагоре, към Божественото, а китайският символ за ин и ян, мъжкото и женското начало, съзидателното и приемащото, е разположен в центъра. Често се казва, че единственото постоянно нещо в света — това е самата промяна. Животът непрестанно се променя, развива, умира и възражда. Всички противоположности имат роля в този модел на необятен кръговрат. Ако се вкопчиш в периферията на колелото, ще ти се завие свят! Движи се към центъра на циклона и се отпусни с осъзнаването, че и това ще отмине.

В ПОВТОРЕНИЕТО НА ЖИВОТА НЯМА СМИСЪЛ — ако не започнеш да се отнасяш с внимание и грижа, той ще продължи да се повтаря и да се върти като колело. Затова и будистите го наричат колелото на живота и смърттаколелото на времето. Животът преминава като колело — след раждането следва смърт, след смъртта идва раждане. Любовта преминава в омраза, след омразата идва любов, след успеха идва провалът, а после отново успех. Помисли и ще се убедиш, че наистина е така!
Наблюдавай какво се случва в продължение на няколко дни и ще забележиш, че случващото се следва определен модел, този на колелото. Един ден се събуждаш, утрото е прекрасно и се чувстваш толкова добре и си щастлив, а друт ден си мрачен и унил, толкова потиснат, че започваш да си мислиш за самоубийство. Само преди няколко дни си бил изпълнен с живот и блаженство, изпитвал си благодарност и дълбока признателност към Бог, а днес негодуваш и не намираш никакъв смисъл в живота…

ПРОМЯНА
Отбелязана с:            

ОБИЧ :)