Когато вече не сме в състояние да променим ситуацията, се изправяме пред предизвикателството да променим себе си.

Виктор Франкъл

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

ОБИЧ :)