ПРИНЦИПЪТ НА НЕОПРЕДЕЛНОСТ, ПРИЛОЖЕН КЪМ ВРЕМЕТО

ПРИНЦИПЪТ НА НЕОПРЕДЕЛНОСТ, ПРИЛОЖЕН КЪМ ВРЕМЕТО

НИЕ СМЕ СЪТВОРЦИ Ние непрекъснато създаваме нови реалности във всеки един момент. Времевите линии непрекъснато се разклоняват в нови вълнообразни формации. Това е принципът на неопределеността от квантовата физика, приложен към съзнанието и времето. Този принцип се прилага както към

Ключът към изцелението

Ключът към изцелението

Щом веднъж душата ви е изживяла нещо напълно, повече не е нужно да продължавате да го изживявате. В този случай душата ви може да е научила всичко, което тя изобщо може да научи относно това да бъдеш отхвърлен и сега

РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ДУХ, ДУША И ЕГО

РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ДУХ, ДУША И ЕГО

„Дух” и „душа” не са едно и също нещо. Под душа се има предвид индивидуализираната искра Творение, или същността на Аз-а, пребиваваща във всеки един от вас. Тя е уникален, миниатюрен аспект на Бога, но същевременно от физическа гледна точка

СЪЗНАТЕЛНО ИЗРАСТВАНЕ НА ДУШАТА

СЪЗНАТЕЛНО ИЗРАСТВАНЕ НА ДУШАТА

Това е особено вярно в случая, когато „без труд нищо не се постига” е едно от основните вярвания на душата. Съзнателното приемане на житейските уроци и признателността за тях е ключът към бързото израстване. Някой беше казал веднъж: Ако искрено

Вечният момент СЕГА е единственото време, което съществува

Вечният момент СЕГА е единственото време, което съществува

Това може да бъде доказано Принципът за запазване на енергията предполага, че потенциалната енергия на състоянието преди Големия взрив трябва да е равна на общата потенциална и кинетична енергия на състоянието след Големия взрив. За момента ще отложим разглеждането на

ЕМОЦИИ И ЧУВСТВА

ЕМОЦИИ И ЧУВСТВА

Така, че емоциите включват също усещания, долавяни в тялото и идеи, преминаващи през ума. Съществуват първични и вторични емоции. Вторичните емоции са комбинации от първични емоции. В допълнение на това съществуват различни степени на емоциите. Дадена емоция може да има

ИНТУИЦИЯ

ИНТУИЦИЯ

Трите по-нисши чакри се използват за получаването на усещания по интуитивен път, трите по-висши чакри се използват за получаването на възприятия по психичен път. Четвъртата чакра (сърцето) се използва и за двете.Интуитивните хора притежават голямо знание, но то не е

КАКВО Е ЛЮБОВ?

КАКВО Е ЛЮБОВ?

Любовта е отвъд времето. Любовта е отвъд мисълта. Любовта е отвъд илюзията. Любовта не се поддава на описание. И най-вече, любовта е отвъд отделеността. Любовта е началото на вечността. Тя е началото на просветлението. Любовта е състояние на съществуване отвъд

ПРИНЦИПА НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ

ПРИНЦИПА НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ

Ние непрекъснато създаваме нови реалности във всеки един момент. Времевите линии непрекъснато се разклоняват в нови вълнообразни формации. Това е принципът на неопределеността от квантовата физика, приложен към съзнанието и времето. Из ”Мистерията на времето” Цялата статия

ВОЛЯ

ВОЛЯ

В нашето общество волята и силата се считат за мъжки черти, но това се основава на заучените роли на една патриархална система.При здравото човешко същество духът и волята са в равновесие. Патриархалният свят, в който живеем, обаче силно е отричал

СИЛА

СИЛА

Волята черпи идеи от духа и използва желанието и емоциите, за да стимулира действието, което е необходимо за проявяването на идеите в света. Повечето от нас се чувстват безсилни да променят света по какъвто и да е значим начин. Това

ИНДИВИДУАЛНИ И КОЛЕКТИВНИ РЕАЛНОСТИ

ИНДИВИДУАЛНИ И КОЛЕКТИВНИ РЕАЛНОСТИ

Колективната реалност се състои от онези системи от вярвания, които се споделят от двама или повече души. Често колективните реалности притежават по-голяма сила от индивидуалните. Тъй като вярванията творят реалността, светът на човечеството е отражение на съставните вярвания на всеки

КАКВО Е РЕАЛНОСТ?

КАКВО Е РЕАЛНОСТ?

Външна реалност Разполагаме с научни инструменти, които са в състояние да измерват аспекти на вселената, които сетивата ни не могат да възприемат. Ние знаем за атомите, молекулите, клетките и т.н., но въпреки това не можем да ги видим физически с

СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА НЕЖЕЛАНИ МИСЛИ

СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА НЕЖЕЛАНИ МИСЛИ

Метафизичният процес на съсредоточаване и насочване на мисълта е аналогичен с явлението за вълните и частиците в принципа на неопределеността. Метафизичната концепция, че мислите въздействат върху възприятието ни за реалността (а до някаква степен и действително създават реалност) е пряко

ОБИЧ :)