ФОКУС

ФОКУС

Умът е като водата, възприема веднага и се превръща в това към, което е отправен. Умът е като въздуха, вятъра… просто се мени и променя, така както облаците идват и си заминават… Умът е като огънят, горящ и интензивен в

ТВОРЕЦЪТ

ТВОРЕЦЪТ

Дзен учителят на тази карта е овладял енергията на огъня и е в състояние да я използва за съзидание, а не за разрушение. Той ни приканва да приемем и да споделим разбирането, постигнато от онези, които са овладели огъня на

ИЗЦЕЛЕНИЕ

ИЗЦЕЛЕНИЕ

Сега е време, когато дълбоко заровените рани от миналото изплуват на повърхността, готови да бъдат изцелени. Човекът на тази карта е гол, уязвим, открит за любящото докосване на съществуванието.Аурата около тялото му сияе, а качеството на релаксираност, загриженост и любов,

ПРИКЛЮЧЕНИЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Когато сме истински завладени от приключенския дух, ние се движим точно като това дете. Изпълнени сме с доверие и стъпка по стъпка излизаме от тъмната гора към сияйната дъга, чувството на удивление ни тегли към неизвестното. Приключението няма нищо общо

МЪЛНИЯТА

МЪЛНИЯТА

Внезапна промяна, Откровение, Пробиване защитата на егото На картата е изобразена обгърната в пламъци кула, превръщаща се в руини, разпадаща се. Мъж и жена политат от кулата не защото така искат, а защото нямат друг избор. На заден план се

ПРИНЦИПЪТ НА НЕОПРЕДЕЛНОСТ, ПРИЛОЖЕН КЪМ ВРЕМЕТО

ПРИНЦИПЪТ НА НЕОПРЕДЕЛНОСТ, ПРИЛОЖЕН КЪМ ВРЕМЕТО

НИЕ СМЕ СЪТВОРЦИ Ние непрекъснато създаваме нови реалности във всеки един момент. Времевите линии непрекъснато се разклоняват в нови вълнообразни формации. Това е принципът на неопределеността от квантовата физика, приложен към съзнанието и времето. Този принцип се прилага както към

ИЗТОЧНИКЪТ

ИЗТОЧНИКЪТ

Творческа сила, Увереност, Ентусиазъм Разширяване на потенциала, Отваряне към по – големи възможности , Да вдъхновяваш, Да вярваш в себе си Когато говорим за „заземяване“ или „центриране“, имаме предвид именно този Източник. Когато започваме творчески проект, ние се настройваме именно

ТИШИНА

ТИШИНА

Спокойствие, Светлина в тунела, Вътрешна сила Безмълвната огледална възприемчивост на звездната нощ и пълната луна се отразяват в обгърнатото в мъгла езеро. Лицето на небето е потънало в дълбока медитация, това е богинята на нощта, която внася Дълбочина, покой и

РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ДУХ, ДУША И ЕГО

РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ДУХ, ДУША И ЕГО

„Дух” и „душа” не са едно и също нещо. Под душа се има предвид индивидуализираната искра Творение, или същността на Аз-а, пребиваваща във всеки един от вас. Тя е уникален, миниатюрен аспект на Бога, но същевременно от физическа гледна точка

ПРОМЯНА

ПРОМЯНА

Символът на тази карта е едно огромно колело, което олицетворява времето, съдбата, кармата. Около този непрестанно Движещ се кръг се въртят галактики, а в периферията му са разположени Дванадесетте знака на зодиака. Малко по-навътре са осемте триграми на И-Дзин, а

ОБИКНОВЕНОСТ

ОБИКНОВЕНОСТ

Фигурата, която се разхожда сред природата, ни подсказва, че красотата може се открие в простичките, обикновени неща от живота. Ние така леко приемаме за даденост този прекрасен свят. Почистването на дома, работата в градината, приготвянето на храната ежедневните задачи се

ГЛУПАКЪТ

ГЛУПАКЪТ

Във всеки един момент и с всяка своя стъпка, Глупакът се отдалечава от своето минало. Той носи в себе си единствено своята чистота, невинност и доверие, символизирани от бялата роза в ръката му. В шарките на жилетката му се съдържат

ОБУСЛОВЛЕНОСТ

ОБУСЛОВЛЕНОСТ

Тази карта ни напомня за една древна Дзен история, в която се разказва за един лъв, който бил отгледан от овце и вярвал, че е овца до момента, в който един стар лъв го завел до езерото и го накарал

ОБИЧ :)