Кралицата на дъгите е като едно чудно растение, което е в апогея на своя цъфтеж и пъстрота. Тя е много сексуална, много жива и изпълнена с възможности. Щрака с пръсти в ритъма на музиката на любовта, а зодиакалната й огърлица е поставена така, че Венера лежи над сърцето й. В ръкавите на одеждите й има ИЗОБИЛИЕ от всякакви семена и когато вятърът ги понесе, те ще се разпилеят и ще намерят подходящо място, където да пуснат коренчетата си. Кралицата на Дъгите не се тревожи дали семенцата ще попаднат в плодородна почва или върху скали — тя просто ги разпилява навсякъде, в истинско тържество на живота и любовта. Цветята, които се сипят върху нея са в хармония с нейното собствено разцъфтяване, а вълните на емоциите игриво се вият под цветето, на което е седнала. Точно сега може би се чувстваш като цветна градина, върху която се изливат блага от всички посоки. Приветствай пчелите, покани птиците да отпият от твоя нектар. Разпръсни навсякъде своята радост, за да я споделят и другите.

ДЗЕН ИСКА ОТ ТЕБ ДА ЖИВЕЕШ, да живееш в изобилие, да живееш в цялостност и пълнота, да живееш интензивно – не на минимум, а на максимум, да преливаш. Животът ти трябва да достигне до другите. Не бива да затваряш в себе си като семе своето блаженство, изобилие, екстаз, остави ги
да се разтворят като цвете и уханието да се разпръсне към всички — не само към приятелите, но и към непознатите.
Това е истинското състрадание, това е истинската любов:
да споделиш своето просветление, да споделиш танца отвъд безкрайността.

РАЗЦЪФТЯВАНЕ
Отбелязана с:                

ОБИЧ :)