РАСТЕЖ

РАСТЕЖ

РАСТЕЖ Независимо дали хората гледат дървото или не, то расте .. Нали? Вниманието, оценката и одобрението от другите ви обвързва … Бъдете свободни сега … Отпуснете се… Истинското щастие е ЛЕКОТАТА отвътре, истинската усмивка и липсата на скованост във вас

ОБИЧ :)