ОБВИНЕНИЕ

ОБВИНЕНИЕ

Когато някой те ОБВИНЯВА, ти чувстваш тежък ТОВАР и когато говориш за това, неприятното чувство се РАЗПРОСТРАНЯВА до всички около теб. В такъв момент се събуди и осъзнай, че ти си Аз-ът и нищо не може да те ДОКОСНЕ. Ти

ОБИЧ :)