КАРМА

КАРМА

Какво е съществувало преди Големия Взрив? Небитие. Или чисто Съзнание.  Бра(х)мъан. В него се е появило движение (триене или вибрация), вътре в самото себе си, или първичният звук (Ом, Амин, Аман…; “Първо бе словото”…) Това е Големият Взрив. Така на

ОБИЧ :)