ЗАЩО БЪРЗАМЕ?

ЗАЩО БЪРЗАМЕ?

Бързането идва от чувство за недоимък. Това е най-често срещаното убеждение в нашия свят. Че не е достатъчно, че животът е труден и човек трябва да се мъчи за да получи дори малко. В кавото вярваме това преживяваме. Бързаме за

ОБИЧ :)